คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2012

การเคลื่อนที่ในแนวตรง

สรุปสูตรการเคลื่อนที่ในแนวตรง เมื่อมีควา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฟิสิกส์ ม.4 | ใส่ความเห็น

ความเร่ง

ความเร่ง (Acceleration) ถ้าพิจารณาแล้วพบ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฟิสิกส์ ม.4 | ใส่ความเห็น

แนวข้อสอบเรื่อง งานและพลังงาน

1.กล่องใบหนึ่งมวล  1  กิโลกรัม  วางอยู่บ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฟิสิกส์ ม.5 | 1 ความเห็น

อัตราเร็วและความเร็ว

1.2.1 อัตราเร็ว (Speed) คือ ระยะทางที่วั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฟิสิกส์ ม.4 | ใส่ความเห็น

ไฟฟ้าสถิต

ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า ฟ้าแลบฟ้าผ่าเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฟิสิกส์ ม.6 | ใส่ความเห็น

ฟิสิกส์ ม.4

การเคลื่อนที่แนวตรงทั้งในแนวระดับและแนวด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฟิสิกส์ ม.4 | 1 ความเห็น

งานและพลังงาน ม.5

แรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างต่อเนื่อง และ วั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฟิสิกส์ ม.5 | 2 ความเห็น