ความเร่ง

ความเร่ง (Acceleration)

ถ้าพิจารณาแล้วพบว่าในแต่ละหน่วยเวลาของการเคลื่อนที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วหรือความเร็วที่แตกต่างกัน กล่าวว่า วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่ง หรือ ความเร่ง

วัตถุที่มีความเร่งมี 3 ลักษณะ คือ

1. อัตราเร็วคงที่ แต่เปลี่ยนทิศทาง

2. อัตราเร็วเปลี่ยนแต่ทิศทางคงเดิม

3. เปลี่ยนทั้งอัตราเร็วและทิศทาง

ความเร่ง (Acceleration) คือ ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปในหนึ่งหน่วยเวลา หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที2

การเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงที่

ความเร่ง = ความเร็วที่เปลี่ยนไป / ช่วงเวลาที่เปลี่ยนความเร็ว

a = Δν ⁄ Δt

ตัวอย่าง  รถจักรยานยนต์เริ่มต้นเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง จนมีความเร็วเป็น 20 เมตร/วินาที ภายในเวลา 10 วินาที รถจักรยานยนต์คันนี้ มีความเร่งอย่างไร

จากสมการ  a = Δν ⁄ Δt

= 20-0 / 10-0

= 2 m/s2

ตอบ รถจักรยานยนต์คันนี้ มีความเร่ง 2 เมตรต่อวินาที2 มีทิศทางคงเดิม

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ฟิสิกส์ ม.4 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s