กฏของปาสคาล (Pascal’s Law)
กฎของพาสคัล มีใจความสำคัญว่า “ถ้าเพิ่มแรงดัน(ความดัน)ให้กับของไหล ที่บรรจุในภาชนะปิด ณ จุดใดๆ ความดัน นั้น จะส่งกระจายกันต่อไป ทำให้ทุกๆส่วนของของไหลได้รับความดันที่เพิ่มขึ้นเท่ากันหมด”

ตัวอย่างในการพิจารณานำกฏของพาสคัลไปใช้ คือ แม่แรงหรือเครื่องอัดไฮดรอลิก นั่นเอง

http://pound1983.files.wordpress.com/2011/11/pascallaw.jpg?w=354&h=467
เมื่อ W คือ แรงที่กระทำต่อแป้น/ลูกสูบใหญ่, F คือ แรงที่กระทำต่อแป้น/ลูกสูบเล็ก, A คือ พื้นที่หน้าตัดของแป้น/ลูกสูบใหญ่, a คือพื้นที่หน้าตัดของแป้น/ลูกสูบเล็ก, R คือ รัศมีของแป้น/ลูกสูบใหญ่ และ r คือ รัศมีของแป้น/ลูกสูบเล็กกฏของปาสคาล (Pascal’s Law)
กฎของพาสคัล มีใจความสำคัญว่า “ถ้าเพิ่มแรงดัน(ความดัน)ให้กับของไหล ที่บรรจุในภาชนะปิด ณ จุดใดๆ ความดัน นั้น จะส่งกระจายกันต่อไป ทำให้ทุกๆส่วนของของไหลได้รับความดันที่เพิ่มขึ้นเท่ากันหมด”
ที่มา http://pound1983.wordpress.com/room/sci30203-2/fluid/pascal/

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ฟิสิกส์ ม.6 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s