โมเมนตัม

ความหมายของโมเมนตัม
โมเมนตัมคือ ในขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่แล้วมีแรงต้านเพื่อให้วัตถุหยุด จะพบว่าถ้าวัตถุมีความเร็วมาก แรงที่ใช้ต้านต้องมีค่ามาก หรือหยุดวัตถุนั้นได้ยากกว่าเมื่อวัตถุนั้นมีความเร็วน้อย การที่หยุดนั้นได้ยากแสดงว่าวัตถุมีความพยายามที่พุ่งไปข้างหน้ามาก ในขณะเดียวกันความพยายามที่จะพุ่งไปข้างหน้าของวัตถุจะขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุนั้นด้วย เช่น
รถบรรทุกขณะวิ่งด้วยความเร็วเท่ากับรถสามล้อ ย่อมหยุดได้ยากกว่ารถสามล้อ แสดงว่า รถบรรทุกมีความพยายามพุ่งไปข้างหน้ามากกว่ารถสามล้อ ถึงแม้ความเร็ว จะเท่ากันแต่มวลต่างกัน
มวลกับความเร็วจึงเป็นส่วนประกอบของความพยายาม ที่วัตถุจะพุ่งตัวไปข้างหน้า ซึ่งเป็นปริมาณอันหนึ่งที่จะใช้บอก
สภาพของการเคลื่อนที่ ความพยายามของวัตถุที่จะพุ่งไปข้างหน้า เรียกว่า โมเมนตัม โมเมนตัม หมายถึง ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่พยามยามจะพุ่งไปข้างหน้า ซึ่งวัดได้จาก ผลคูณของมวลและความเร็ว
โมเมนตัม = มวล x ความเร็ว

1

โดยที่ P คือ โมเมนตัม เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็น กิโลกรัม.เมตร/(วินาที) (kg.m/s )
V คือ ความเร็วของวัตถุ เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที (m/s)
m คือมวลของวัตถุ มีหน่วยเป็น กิโลกรัม (kg)
ข้อสังเกต โมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศตามทิศของความเร็ว ดังนั้นโมเมนตัมย่อมแตกเข้าสู่แกน x และ แกน y ได้ และมีวิธีการรวมค่าตามหลักของเวกเตอร์ โดยทั่วไป เช่น วัตถุมวล m ขณะกระทบพื้นความเร็ว u แล้วสะท้อนออกใน แนวเดิม ด้วยความเร็ว v
โมเมนตัมก่อนการกระทบ = mu
โมเมนตัมก่อนหลังกระทบ = m(-v) = – mv
ดังนั้น ผลต่างของโมเมนตัม (โมเมนตัมเปลี่ยนไป) = mu – (-mv)= mu + mv หรือ มวล m เคลื่อนที่ไปทางเหนือด้วยความเร็ว u ในเวลาต่อมาเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว v โมเมนตัมที่เปลี่ยนไปคือ ผลลัพธ์ของโมเมนตัมในทิศเหนือและทิศตะวันออก จะได้

โมเมนตัมผลลัพธ์ = 2

หมายเหตุ
1. วัตถุจะมีมวลมากเท่าไรก็ตาม ถ้าไม่มีความเร็ว ก็ไม่มีโมเมนตัม
2. วัตถุที่มีการเคลื่อนที่ ทุกตำแหน่งที่ทราบความเร็ว และรู้มวล จะทราบโมเมนตัมที่ตำแหน่งนั้นด้วย
3. แรงลัพธ์จากภายนอก = อัตราการเปลี่ยนโมเมนตัม
4. โมเมนตัมของวัตถุ สามารถถ่ายทอดให้กันได้โดยการชน

ที่มา : https://sites.google.com/site/wannaka0612/bth-thi-3-kar-chn-laea-momentam/3-1-khwam-hmay-khxng-momentam

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s